giáo dục tình yêu biển đảo

tin tức về giáo dục tình yêu biển đảo mới nhất

Đưa giáo dục tình yêu biển đảo vào chương trình chính khóa
 

22/09/2020

Nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục tình yêu biển đảo với thế hệ trẻ, thời gian qua, ngành giáo dục Khánh Hòa đã đưa giáo dục biển đảo vào chương trình chính khóa ở trường phổ thông.