giảng dạy

tin tức về giảng dạy mới nhất

Kéo dài thời gian làm việc với GS, TS tới tuổi hưu để tránh lãng phí chất xám?
 

22/10/2021

GS. Nguyễn Đình Đức – Trưởng Ban Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng đề xuất  kéo dài thời gian làm việc đối với giáo sư, tiến sĩ tới tuổi nghỉ hưu là điều đúng đắn và phù hợp trong giai đoạn hiện nay.