giảng dạy học sinh

tin tức về giảng dạy học sinh mới nhất

Lồng ghép giáo dục an toàn giao thông trong giảng dạy chính khóa
 

28/07/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi các Sở GD&ĐT và các cơ sở giáo dục yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) đầu năm học mới 2020-2021 cho học sinh, sinh viên.