giảm phí

tin tức về giảm phí mới nhất

29 khoản phí, lệ phí được giảm từ năm 2021 là những loại phí nào?
 

30/12/2020

Theo Thông tư số 112 của Bộ Tài chính, kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021, 29 khoản phí, lệ phí tiếp tục được giảm với mức giảm từ 50 – 100%. Vậy 29 khoản phí, lệ phí tiếp tục được giảm từ năm 2021 gồm những loại phí nào?