giảm lãi suất ngân hàng

tin tức về giảm lãi suất ngân hàng mới nhất

Ngân hàng kịp thời giảm lãi vay hỗ trợ khách hàng trong đại dịch
 

24/08/2021

Hơn 1 triệu tỷ đồng dư nợ đã được Agribank triển khai miễn, giảm lãi vay hỗ trợ 3,2 triệu khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch.