giảm giá điện

tin tức về giảm giá điện mới nhất

Giảm giá điện cho 2,3 triệu khách hàng Hà Nội bị ảnh hưởng dịch Covid-19
 

02/06/2020

Đến nay, EVN Hà Nội đã phát hành giảm giá cho hơn 2,3 triệu khách hàng với tổng số tiền giảm là 210,32 tỷ đồng.