Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020

tin tức về Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020 mới nhất

Gặp người phụ nữ cắm lá cờ Việt Nam trên bản đồ Y học sinh sản thế giới
 

19/05/2020

Đối với tôi, được nhận giải thưởng Tạ Quang Bửu, bên cạnh vinh dự, tôi hiểu rằng đây còn là một trách nhiệm và kỳ vọng mà các quý vị lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, giới khoa học và cộng đồng đã giao cho tôi.'