Giai đoạn 2016-2018, kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương tiếp tục phát triển ổn định

Là địa phương năng động trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, hiện nay GRDP bình quân đầu người năm 2018 của tỉnh Bình Dương đạt 130,2 triệu đồng. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 8,73%/năm.

Ông Trần Văn Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương)


Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra thực hiện khá tốt

Trình bày báo cáo tại Hội nghị lần thứ 20 mở rộng sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X, ông Phạm Văn Cành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, qua 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra thực hiện khá tốt. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Công nghiệp, dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định, giữ vai trò chủ lực của nền kinh tế. Nông nghiệp chuyển dịch theo hướng phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kết quả Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 3,7%/năm.

“Giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 10,7%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân 17,3%/năm. Thu ngân sách tăng bình quân 12,8%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2018 đạt 130,2 triệu đồng. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 8,73%/năm”, Vị Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu.

Về  việc thực hiện các khâu đột phá, ông Phạm Văn Cành dẫn chứng đã đạt được một số kết quả tích cực. Đặc biệt, việc triển khai phát triển đô thị nhanh gắn với Đề án xây dựng Thành phố thông minh đạt nhiều kết quả tốt. Tỉnh Bình Dương đã chính thức được công nhận là thành viên của Hiệp hội Đô thị Khoa học thế giới (WTA). 

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, toàn tỉnh cũng đã gặt hái được những thành quả rất dáng ghi nhận. Cụ thể, tỉ lệ hộ nghèo (chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) theo tiêu chí mới giảm còn 1,62%. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, chủ quyền, biên giới quốc gia được giữ vững, công tác đối ngoại được mở rộng, hiệu quả.Công tác đối ngoại được tăng cường, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của tỉnh đối với các đối tác, nhà đầu tư nước ngoài và trên trường quốc tế. Hiện nay tỉnh Bình Dương thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 5,8 tỷ đô la Mỹ.

Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có những đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tập trung chỉ đạo, qua đó đã xử lý kiên quyết một số vụ việc tham nhũng, tiêu cực, tạo được niềm tin trong Đảng bộ và nhân dân.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Trần Văn Nam-Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế qua 2 năm rưỡi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Đồng thời, yêu cầu từ nay đến cuối nhiệm kỳ các cấp ủy, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo kinh tế tăng trưởng ổn định, bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Ưu tiên thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao, logistics, các dịch vụ hỗ trợ phát triển khu công nghiệp, khu đô thị; khuyến khích đẩy mạnh hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Xây dựng nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, trồng trọt, chăn nuôi theo hướng trang trại, tập trung. Huy động các nguồn lực nâng cấp, chỉnh trang đô thị gắn với triển khai hiệu quả Đề án xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá, trong đó tập trung nâng cao chất lượng phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tích cực huy động các nguồn vốn, ưu tiên bố trí đầu tư xây dựng đồng bộ, từng bước hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội. Nâng cao hiệu quả đầu tư cho văn hóa - xã hội, đảm bảo cho người dân được thụ hưởng một cách đầy đủ nhất, nhanh nhất từ những thành quả phát triển kinh tế mang lại. Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, nâng cao năng lực dự báo không để xảy ra tình hình phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

 

 

 

TIN LIÊN QUAN
Minh Nguyên
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều