giải cứu báo

tin tức về giải cứu báo mới nhất

Ấn Độ: Huy động lực lượng cứu hộ giải cứu báo hoang rơi xuống giếng sâu
 

25/03/2020

Đoạn video quay cảnh giải cứu con báo khỏi cái giếng sâu ở khu vực thành phố Shivpuri, Ấn Độ.