giác quan thứ 6

tin tức về giác quan thứ 6 mới nhất

Xác nhận có giác quan thứ 6: Không liên quan đến ma
 

01/08/2020

Trang Daily Star cho biết, một nhóm những nhà nghiên cứu Mỹ đã có tiết lộ chính thức về giác quan thứ 6 của con người.