Giá VLXD

tin tức về Giá VLXD mới nhất

Bão giá vật liệu, chủ đầu tư và nhà thầu “trở tay không kịp”
 

21/11/2021

Cơn bão kép giá vật liệu và nguy cơ lạm phát tăng cao đang từng bước nhấn chìm các doanh nghiệp xây dựng nếu không tìm được giải pháp hài hòa lợi ích giữa các bên.