giá thực phẩm tăng

tin tức về giá thực phẩm tăng mới nhất

Dịch Covid-19 hoành hành, 700.000 trẻ em ở Italy ‘ăn không đủ no’
 

12/05/2020

Đại dịch Covid-19 cùng khó khăn kinh tế đang đẩy 700.000 trẻ em dưới 15 tuổi tại Italy vào cảnh không có đủ lương thực.