giá nhà ở xã hội

tin tức về giá nhà ở xã hội mới nhất

Hà Nội: Nhiều dự án nhà ở xã hội tính sai giá bán
 

22/05/2020

Chi phí lãi vay tính vào chí phí dự án, lập dự toán theo phương án tính giá bán còn sai khối lượng, sai đơn giá... Kiểm toán Nhà nước phát hiện tại hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội