giá điện

tin tức về giá điện mới nhất

Sao chưa giảm giá điện, xăng...?
 

18/07/2021

Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, doanh nghiệp đã nỗ lực rất nhiều để có thể bảo đảm điều kiện '3 tại chỗ', 'một cung đường hai địa điểm' nên mong muốn có sự chia sẻ trở lại từ phía nhà nước.