Gia cầm nhập lậu

tin tức về Gia cầm nhập lậu mới nhất

Khánh Hòa ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới
 

20/09/2020

Để ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch cúm gia cầm như cúm A/H5N1, A/H7N9 từ hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo về việc tổ chức ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.