gghb lhq

tin tức về gghb lhq mới nhất

Việt Nam chuẩn bị cử hàng trăm 'sứ giả' tham gia giữ gìn hòa bình LHQ
 

18/02/2019

Hiện việc đăng ký năng lực cho Đội Công binh Việt Nam vào hệ thống hệ thống sẵn sàng năng lực của Liên Hợp Quốc đã hoàn tất, với quân số dự kiến 268 người.