gen di truyền

tin tức về gen di truyền mới nhất

8 đặc điểm chỉ có thể thừa hưởng từ cha
 

19/06/2022

Mỗi người khi sinh ra đều được thừa hưởng 50% DNA của mình từ mẹ và 50% từ cha. Trên thực tế, trẻ có khả năng thừa hưởng những đặc điểm tích cực từ cha cao hơn 60%.