gạo

tin tức về gạo mới nhất

Doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, khai thác thị trường mới bất chấp dịch bệnh
 

19/08/2020

Bất chấp thế giới chia cắt vì dịch bệnh, các doanh nghiệp Việt vẫn nỗ lực đẩy mạnh khai phá thị trường mới, nhiều cơ hội mới mở ra