gào

tin tức về gào mới nhất

Trung Quốc đột nhiên tăng mạnh mua gạo từ Việt Nam
 

21/03/2020

Xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc 2 tháng đầu năm 2020 đột nhiên tăng tới 595% về lượng và 724% về kim ngạch sau 2 năm trầm lắng. Tại sao có sự tăng trưởng đột biến này?