fwd

tin tức về fwd mới nhất

Với 24h E-Claim của FWD, khách hàng nhận quyền lợi bảo hiểm ngay trong ngày
 

23/09/2020

Chờ đợi là cảm giác nhiều người phải đối mặt khi làm thủ tục yêu cầu bồi thường bảo hiểm, nhưng FWD mới đây đã thay đổi trải nghiệm này của khách hàng với Dịch vụ giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến 24h (24h E-Claim).