FTA

tin tức về FTA mới nhất

Tận dụng ưu đãi thuế hàng hóa Việt Nam xuất đi châu Âu
 

05/06/2020

Với EVFTA, lần đầu tiên hàng hóa Việt Nam đạt tới tỉ lệ ưu đãi cao nhất trong số các đối tác thương mại. Trong 7 năm đầu tiên thực thi Hiệp định, cắt giảm thuế quan cho các sản phẩm của Việt Nam sang EU lên tới 97%