fia

tin tức về fia mới nhất

Quy trình cấp thẻ tác nghiệp cực khắt khe của FIA tại giải Công thức 1
 

20/02/2020

Để có được thẻ báo chí tác nghiệp tại giải đua Công thức 1, phóng viên sẽ phải đáp ứng rất nhiều các yêu cầu và tiêu chuẩn khắt khe.