em chồng

tin tức về em chồng mới nhất

Em chồng đưa bạn trai về ra mắt, tôi chết khiếp khi anh ta lén dúi cho mẩu giấy quen
 

12/06/2020

Biết nói sao nhỉ, cứ như là Khiêm quen biết tôi ấy. Trong khi tôi khẳng định mình chưa bao giờ gặp Khiêm cả.