EAS 15

tin tức về EAS 15 mới nhất

Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 15
 

14/11/2020

Tối ngày 14/11/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) trực tuyến.