đường sắt Cát Linh

tin tức về đường sắt Cát Linh mới nhất

Hội đồng kiểm tra nhà nước đồng thuận nghiệm thu dự án Cát Linh - Hà Đông
 

30/10/2021

Ngày 29/10, Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng bỏ phiếu nghiệm thu dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông.