đường phố Đà Nẵng

tin tức về đường phố Đà Nẵng mới nhất

Những hình ảnh khó quên về Đà Nẵng đầu thập niên 1990
 

31/07/2020

Cùng nhìn lại những hình ảnh do nhiếp ảnh gia Đức Hans-Peter Grumpe thực hiện ở Đà Nẵng năm 1991-1992.