đường cao tốc

tin tức về đường cao tốc mới nhất

Lạ kỳ tòa nhà có đường cao tốc đi xuyên qua
 

01/08/2020

Đây là một trong nhiều tòa nhà văn phòng ấn tượng của Osaka, Nhật Bản khi có đường cao tốc đi xuyên qua.