đuổi học

tin tức về đuổi học mới nhất

Thầy chủ nhiệm cảm hóa cậu học trò rơi vào danh sách 'đen' của trường
 

19/09/2020

Có những học sinh mà nếu ta càng phạt thì học sinh càng không sợ, càng thách thức giáo viên, nhưng nếu mình dùng tình cảm để cảm hóa giống như “lạt mềm buộc chặt” thì các em ấy lại rất hợp tác và nghe lời...