đuổi học 1 năm

tin tức về đuổi học 1 năm mới nhất

Bỏ kỷ luật đuổi học 1 năm để học sinh ngổ ngáo “coi trời bằng vung”?
 

17/09/2020

Nếu bỏ hình thức đuổi học thì phải có hình thức kỷ luật cứng rắn khác để răn đe và tạo 'cái roi trong tâm tưởng' của học sinh, để học sinh ngỗ ngược phải thấy đó như một bức rào và tự dặn mình không được phép vượt qua