dừng thí điểm xe công nghệ

tin tức về dừng thí điểm xe công nghệ mới nhất

Bộ GTVT: Dừng thí điểm xe công nghệ, sẽ có một số doanh nghiệp vẫn được hoạt động
 

04/03/2020

Trước thắc mắc liệu Grab, be hay Fastgo hoạt động thế nào sau khi dừng thí điểm xe công nghệ, Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) cho biết doanh nghiệp kinh doanh phù hợp với Nghị đinh 10 sắp ban hành sẽ tiếp tục được tồn tại.