dừng gom rác

tin tức về dừng gom rác mới nhất

Ùn ứ rác tại Hà Nội: Khi nào Bãi Nam Sơn tiếp nhận rác trở lại?
 

03/11/2021

Các hồ chứa rác của bãi rác Nam Sơn còn lại không có khả năng chứa thêm bởi mực nước rác lưu chứa tại hồ đều vượt mức chứa an toàn. Rác thải trong nội thành Hà Nội không được tiếp nhận, các xe rác phủ bạt xếp hàng dài.