dừng đóng

tin tức về dừng đóng mới nhất

Người sử dụng lao động được dừng đóng vào quỹ tử tuất, hưu trí đến tháng 12/2020
 

10/08/2020

Bộ LĐ-TB&XH vừa đồng ý với đề xuất của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc người sử dụng lao động gặp khó do dịch Covid-19 tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tới hết tháng 12/2020.