Chống tham nhũng ngày càng quyết liệt

Chống tham nhũng ngày càng quyết liệt

Đánh giá về công tác phòng chống tham những trong năm 2019, đại biểu Quốc hội Nguyễn Huy Thái cho rằng: công cuộc chống tham đang ngày càng quyết liệt, bài bản, qui củ, không ngoại lệ, không có vùng cấm...
Những "cú ngã” vì tình của cán bộ lãnh đạo

Những "cú ngã” vì tình của cán bộ lãnh đạo

Một thứ trưởng bị cảnh cáo, thành ủy viên, chánh án huyện bị cách hết các chức vụ trong Đảng do vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm… là những 'cú ngã' đáng tiếc, bài học đau cho cán bộ
Cán bộ công chức sai phạm: Đa phần cán bộ đều tốt...

Cán bộ công chức sai phạm: Đa phần cán bộ đều tốt...

Rất nhiều trường hợp sau khi phát hiện cán bộ sai phạm đã tìm “cách” để biện minh cho hành vi không đúng của mình. Tuy nhiên, đa phần là cán bộ tốt, không thể nói toàn xấu cả nhưng vẫn có một số cá nhân “con sâu làm rầu nồi canh”…