du lịch biển

tin tức về du lịch biển mới nhất

Vai trò của KH&CN và đổi mới sáng tạo trong phát triển bền vững kinh tế biển
 

29/07/2019

Đến năm 2020, phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo, góp phần quan trọng trong sự nghiệp CN hóa, hiện đại hóa, làm cho đất nước giàu mạnh.