dự kiến điểm chuẩn

tin tức về dự kiến điểm chuẩn mới nhất

25 điểm liệu có đỗ ngành sư phạm Toán trường Đại học Sư phạm Hà Nội?
 

20/08/2021

Với 25 điểm, thí sinh có thể vẫn giữ nguyện vọng Sư phạm Toán, đồng thời đăng ký thêm nguyện vọng sau là cử nhân Toán học cũng tại Khoa Toán tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nếu em thực sự yêu thích ngành toán.