du khách anh

tin tức về du khách anh mới nhất

Giúp hai du khách người Anh tự cách ly xong, khách sạn ngậm ngùi đóng cửa
 

19/03/2020

Khách sạn đã giảm giá đặc biệt các loại dịch vụ cho hai vị khách tự cách ly. Có điều, cả hai đều không thể biết rằng kể từ ngày họ cách ly, khách sạn cũng không thể tiếp nhận thêm khách mới, gây thất thu mỗi ngày cả trăm triệu đồng.