dự báo thời tiết đêm nay

tin tức về dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Tin bão mới nhất hôm nay và dự báo thời tiết đêm nay, ngày mai 31/10
 

30/10/2019

Trung tâm DBKTTV TƯ cho biết, trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến phía Bắc Khánh Hòa sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới…