Dự án khu dân cư Tam Anh Nam

tin tức về Dự án khu dân cư Tam Anh Nam mới nhất

Quảng Nam: Chủ đầu tư ngã ngửa chịu tiếng oan vì website Sở Xây dựng bảo trì
 

21/07/2021

Dù đã hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, đã nghiệm thu và bàn giao cho địa phương quản ly, song một doanh nghiệp ở Quảng Nam lại bị mang tiếng oan vì sự cố bảo trì website của Sở Xây dựng.