DTTS

tin tức về DTTS mới nhất

Cao Bằng: Tích cực tạo sinh kế giảm nghèo, tháng 8 không có hộ DTTS di cư tự do
 

31/08/2020

Song song với việc thúc đẩy đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong tháng 8 này, tỉnh Cao Bằng đã hỗ trợ bà con phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế, xây dựng mô hình giảm nghèo…