dow

tin tức về dow mới nhất

Hợp tác công tư xây dựng kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa
 

20/02/2020

Ngày 19/02, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Công ty TNHH Dow Chemical Việt Nam (Dow Việt Nam), Tập đoàn SCG và Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ về Hợp tác công tư xây dựng kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa.