đồng văn

tin tức về đồng văn mới nhất

Hà Giang: Huyện Đồng Văn tạo sinh kế cho người dân xoá đói giảm nghèo
 

24/09/2020

5 năm qua, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Đồng Văn giảm hàng năm 6%.