Đông Triều

tin tức về Đông Triều mới nhất

Gà mặt quỷ đắt nhất thế giới nuôi tại Quảng Ninh
 

07/01/2022

Hiện anh Duy cùng 'cộng sự' đã phát triển đàn gà mặt quỷ lên đến hơn 3.000 con. Đây cũng là mô hình nuôi giống gà quý đầu tiên tại Quảng Ninh.