Dòng tiền sẽ tìm đến cổ phiếu lớn

tin tức về Dòng tiền sẽ tìm đến cổ phiếu lớn mới nhất

Áp lực rút tiền cuối năm
 

30/12/2021

Cuối năm là thời điểm các công ty chứng khoán và tổ chức tài chính “xử lý” sổ sách, thu hồi nợ vượt quá quy định, nên thị trường có áp lực bán đối với những mã có đòn bẩy tài chính cao.