dòng thiên thạch beta taurid

tin tức về dòng thiên thạch beta taurid mới nhất

Trái Đất có thể gặp một vụ nổ lớn vào tháng 6/2019
 

27/12/2018

Nếu vật thể gây ra vụ Tunguska là thành viên của dòng thiên thạch Beta Taurid, thì vào tuần cuối cùng của tháng 6/2019 sẽ là lần tiếp theo một vụ nổ như vậy xuất hiện lần nữa.