Đồng Nai: Nhiều chuyển biến trong việc sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của 2/2 đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy là Báo Đồng Nai và Trường Chính trị tỉnh. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã phê duyệt đề án của 7/9 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh.

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (gọi tắt là Nghị quyết 18) và Nghị quyết 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là Nghị quyết 19)”, đến nay bộ máy hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bước đầu đã tinh gọn và hoạt động hiệu quả hơn.

Cùng với sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18, các đơn vị đã tập trung sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 19.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của 2/2 đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy là Báo Đồng Nai và Trường Chính trị tỉnh.

UBND tỉnh cũng đã phê duyệt đề án của 7/9 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh.

Ảnh minh họa.

Đối với các sở, ngành có đơn vị sự nghiệp, có 8/12 đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt đề án.

Đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp, đã kiện toàn 3 đơn vị và giảm 3 trường trung cấp nghề. Hiện tỉnh đã tổ chức lại Trường trung cấp nghề giao thông vận tải thành Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe; sáp nhập Trường trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật Đồng Nai vào Trường cao đẳng nghề công nghệ cao Đồng Nai và giải thể Trường trung cấp nghề 26-3.

Đối với cấp huyện, UBND tỉnh đã phê duyệt đề án thành lập trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao thuộc UBND cấp huyện, trên cơ sở hợp nhất các đơn vị sự nghiệp cấp huyện như: trung tâm văn hóa thể thao, đài truyền thanh, nhà thiếu nhi, ban quản lý di tích danh thắng, thư viện và các đơn vị khác có chức năng tương đồng.

Ngoài ra một số địa phương đã hoàn thành đề án thành lập, giải thể trung tâm dịch vụ công ích; chuyển đổi mô hình hoạt động sang tự chủ ở nhiều đơn vị sự nghiệp công lập và cổ phần hóa một số đơn vị.

Qua thực hiện Nghị quyết 19, đến nay đã giảm 1 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh (chuyển giao Nhà thiếu nhi Đồng Nai thuộc UBND tỉnh về Tỉnh đoàn quản lý); giảm 2 lãnh đạo cấp sở; giảm 71 đầu mối sự nghiệp thuộc sở, ngành và UBND cấp huyện; giảm 71 lãnh đạo đơn vị sự nghiệp và 125 chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp.

TIN LIÊN QUAN
P.Liên
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều