đổi tiền lẻ

tin tức về đổi tiền lẻ mới nhất

Năm nay sẽ siết chặt hơn việc đổi tiền lẻ
 

24/12/2020

Năm nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ siết chặt hơn việc đổi tiền lẻ vì cần phải tiết kiệm ngân sách trong việc in thêm tiền lẻ.