đối tác toàn diện

tin tức về đối tác toàn diện mới nhất

Quan hệ Đối tác toàn diện Việt - Mỹ ngày càng lớn mạnh
 

15/07/2020

Mối quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ ngày càng lớn mạnh theo thời gian thông qua các hoạt động tăng cường trao đổi chính trị, thương mại và quốc phòng.