đổi màu biển số xe

tin tức về đổi màu biển số xe mới nhất

Những quy định mới về đổi biển số xe màu trắng sang màu vàng
 

25/07/2020

Bắt đầu từ 1/8, những xe đăng ký mới sẽ được cấp biển nền vàng. Đối với các xe đổi biển từ nền màu trắng sang nền màu vàng thì kéo dài từ 1/8 – 31/12/2021.