doanh nghiệp viễn thông

tin tức về doanh nghiệp viễn thông mới nhất

Phòng, chống mua bán người năm 2020: Vai trò quan trọng của truyền thông
 

15/04/2020

Nhiệm vụ của các Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin Internet, các nhà sản xuất, cơ sở in trong công tác phòng, chống mua bán người năm 2020 được chỉ rõ.