Doanh nghiệp hàng không

tin tức về Doanh nghiệp hàng không mới nhất

Các hãng hàng không Việt Nam đang nợ như 'chúa chổm'
 

05/10/2021

Các hãng hàng không dự kiến lỗ hơn 16.000 tỷ đồng năm nay. Số tiền nộp ngân sách sẽ bị giảm khoảng 10.000 tỷ đồng; nợ ngắn hạn, nợ phải trả của hãng hàng không lên tới trên 50.000 tỷ đồng.